HHC-O och THCP blir olagligt i Sverige

HHC-O och THCP blir olagligt i Sverige

Publicerat 14 dec, 2023

Regeringen har låtit meddela att substanserna HHC-O (Hydroxy Hexahydrocannabinol) och THCP (Tetrahydrocannabiphorol) från och med den 16 januari 2024 blir narkotikaklassade. Det innebär att innehav, försäljning, köp och bruk av substanserna då kommer klassas som olagligt.

Medan dessa substanser kommer att narkotikaklassas från och med den 16 januari 2024, finns det en växande diskussion och förväntan om att framtiden kan innebära en legalisering av cannabinoider. Denna utveckling speglar en global trend där flera länder omvärderar sina lagar och regelverk kring cannabis. Dessa två substanser, HHC-O och THCP, som utgör en del av de totalt 13 substanser som rekommenderats för narkotikaklassning, är för närvarande föremål för intensiv forskning och debatt.

Folkhälsomyndigheten, som har haft i uppdrag att granska dessa substanser, baserade sin rekommendation på vetenskapliga studier, rådgivning med expertnätverk och internetdata. Myndigheten har belyst potentiella hälsorisker och i vissa fall livsfara som är förknippade med användningen av dessa ämnen. Dock är det viktigt att notera att denna ståndpunkt också skulle kunna öppna upp för en framtida omprövning, i takt med att mer forskning och data blir tillgänglig.

Den aktuella trenden i andra länder visar på en växande förståelse och acceptans för de medicinska och terapeutiska fördelarna med cannabinoider. Med ökad forskning och kunskap om dessa substansers effekter, både positiva och negativa, kan vi förvänta oss en fortsatt dialog om en mer nyanserad och liberal drogpolitik.

Regeringens beslut att narkotikaklassa HHC-O och THCP från januari 2024 är en del av en nuvarande strategi, men utvecklingen på området indikerar att vi kan förvänta oss ytterligare förändringar i framtiden.

HHC-O och THCP hos Halooba

Medan debatten och förväntningarna kring en framtida legalisering och liberalisering av cannabinoider som HHC-O och THCP fortsätter, har vi på internetbutiken Halooba tagit ett aktivt beslut att anpassa oss till de nya lagstiftningarna. Före ikraftträdandet av den nya narkotikaklassningen den 16 januari 2024, kommer vi att upphöra med försäljningen av alla produkter som innehåller dessa substanser.

Detta beslut är en del av vår ansträngning att vara i full överensstämmelse med nationella lagar och regelverk. Vi förstår vikten av att agera ansvarsfullt och säkerställa att våra kunder får tillgång till endast de produkter som är lagliga. Vi vill betona att kundens hälsa och säkerhet alltid står i fokus för våra beslut i verksamheten.

Trots att vi kommer att upphöra med försäljningen av dessa produkter, kommer information och artiklar om HHC-O och THCP att finnas kvar på vår webbplats för informations- och utbildningssyften. Vi tror på vikten av att sprida kunskap och förståelse kring dessa och liknande ämnen. Det är vår förhoppning att genom fortsatt dialog och forskning kan en djupare förståelse av dessa substanser och deras inverkan på människors hälsa och välbefinnande uppnås.

Vi på Halooba är engagerade i att hålla oss uppdaterade om lagstiftningens utveckling och kommer att anpassa vårt sortiment och vår verksamhet därefter. Det är viktigt för oss att alltid vara i framkant när det gäller både produktkvalitet och juridisk överensstämmelse. Vi vill försäkra våra kunder om att vi fortsätter att erbjuda ett brett sortiment av lagliga och högkvalitativa produkter som motsvarar deras behov och önskemål.

För Halooba är detta steg en del av vår strävan att vara en ansvarsfull aktör på marknaden, och vi uppmuntrar våra kunder och branschkollegor att följa oss i denna riktning. Vi ser fram emot att fortsätta tjäna våra kunder med den högsta nivån av service och produktutbud som överensstämmer med både nuvarande och framtida lagstiftning.